โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ออกพบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566