โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นายทวีศิลป์ เสนามา นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกฯ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมทั้งหมด 9 แห่ง #เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน