โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2559

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดหนองหัวฟาน และวัดเมืองนาท