โครงการสะบัด สะบัด ลดโรคด้วยฮูลาฮูป

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสะบัด สะบัด ลดโรคด้วยฮูลาฮูป วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เพื่อให้นักเรียนให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างทักษะการออกกำลังกายสำหรับนักเรียน

ข้อมูลจาก โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน