โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2562

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายผ้าป่า ถวายเครื่องไทยธรรม เทียนพรรษา และกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ทั้ง 12 ชุมชน  ณ วัดหนองหัวฟาน และ วัดเมืองนาทค่ะ