โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ณ ห้องประชุมฟานทอง โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
 
———————————–
ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน