โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี

ประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากท่านพระมหาอำนวย กัมฺมสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดหนองหัวฟาน ผู้บรรยายธรรม ให้กับผู้เข้าอบรม ณ วัดหนองหัวฟานวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากท่านพระมหาอำนวย กัมฺมสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดหนองหัวฟาน ผู้บรรยายธรรม ให้กับผู้เข้าอบรม ณ วัดหนองหัวฟาน