โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้มาให้มารู้กับผู้ประกอบการอาหารในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
——————————
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน