โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินโครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์-วันพุธ ของทุกสัปดาห์ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น. ณ อาคารป้องกันเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน