โครงการเทศบาลปลอดโฟมและถุงพลาสติก

วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ศาลากลางบ้านหนองหัวฟาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ นายจตุพล นันทน์ธกุล หัวหน้าฝ่ายการโยธา ปฏิบัตหน้าที่หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคระบาดและรณรงค์โครงการเทศบาลปลอดโฟมและถุงพลาสติก โดยได้เยี่ยมเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ถุงผ้าเพื่อเป็นการใช้ทดแทนถุงพลาสติกเพื่อลดโลกร้อนและปลอดการใช้โฟม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
————————————————-
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน