โครงการเทศบาลปลอดโฟมและถุงพลาสติก ณ ตลาดสดเทศบาลหนองหัวฟาน

วันที่  21 เมษยน  2565 เวลา  16.30 น. ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน มอบหมายให้นายนิรุธ งอสอน นายจตุพล นันทน์ธกุล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโครงการเทศบาลปลอดโฟมและถุงพลาสติก ณ ตลาดสดเทศบาลหนองหัวฟาน ซึ่งมีประชาชนได้เข้าร่วมรับมอบถุงผ้าเพื่อใช้ทดแทนถุงพลาสติกเพื่อลดโลกร้อนและปลอดการใช้โฟม
——————————————
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน