โครงการเทศบาลพบประชาชน ชุมชนหนองหัวฟาน ชุมชนกลางบ้าน ชุมชนดอนตำแย ชุมชนดอนทะยิง ชุมชนหนองน้ำรั่ว

วันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ได้จัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชน ชุมชนหนองหัวฟาน ชุมชนกลางบ้าน ชุมชนดอนตำแย ชุมชนดอนทะยิง ชุมชนหนองน้ำรั่ว เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนพร้อมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนคะ