โครงการ”เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด” ประจำปี 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน มอบหมายให้ นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด” ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนิศา โสบกระโทก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
———————————–
ภาพข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน