โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (กิจกรรมเสริมสร้างธรรมะวันเข้าพรรษา)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยกองการศึกษาได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ /นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี นายประคอง เงื่อนกลาง ที่ปรึกษานายเทศมนตรี นายยงยุทธ ประจวบกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ทำกิจกรรมเสริมสร้างธรรมะวันเข้าพรรษาร่วมกับพี่น้องประชาชน ณ วัดหนองหัวฟาน และ วัดบ้านเมืองนาท
—————————————-
ภาพข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน