โครงการเเข่งขันดนตรี กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการเเข่งขันดนตรี กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566