โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้อาวุโส (Nonghuafan 40 plus )

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้อาวุโส (Nonghuafan 40 plus )โดยดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้อาวุโส (Nonghuafan 40 plus )โดยดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน