โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล ดำเนินการแข่งขันระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๓ สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน โดยมีประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันดังนี้ 
๑.กีฬาวอลเล่ย์บอล ชาย-หญิง
๒. กีฬาฟุลบอลชาย
๓.กีฬาแชร์บอลหญิง
๔.กีฬาเปตองผสมชายหญิง 
๕.กีฬาพื้นบ้านผสมชาย-หญิง
ซึ่งทำการแข่งขันกีฬาทุกวันพุธ ช่วงหลังเลิกงานเพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกันและส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับพนักงานค่ะ