โครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ดำเนินโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมด้วยจิตอาสาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
กิจกรรมช่วงเช้า ➡️ทำความสะอาดถนน โดยเริ่มตั้งแต่สามแยกตลาด- ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
กิจกรรมช่วงบ่าย ➡️ทำความสะอาดวัดในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน วัดเมืองนาท / วัดหนองหัวฟาน