โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (รัชกาลที่ 10)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ)เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (รัชกาลที่ 10) โดย นายอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอขามสะแกแสง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร และปลูกไม้ประดับ ตกแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณ 2ข้างถนนทางหลวงหมายเลข 2150