โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยมีนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวานให้การต้อนรับ