โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ อาคารพัฒนาคณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามที่ผู้สูงอายุสนใจ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจโดยพร้อมเพรียงกัน…ซึ่งในโอกาสพิเศษฤกษ์งามยามดี นักเรียนผู้สูงอายุ ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญคณะผู้บริหาร นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี นายประคอง เงื่อนกลาง ที่ปปรึกษานายก ซึ่งเป็นการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณีของไทยที่นักเรียนผู้สูงอายุทุกคนได้มอบให้กับคณะผู้บริหาร บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น…..
—————————————
ภาพข่าว : งานสวัสดิการ ฯ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน