โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เปิดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ กระจ่างโพธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองนาท ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กิจกรรมนักเรียนผู้สูงอายุการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมอันดีให้กับผู้สูงอายุ
——————————————
ภาพข่าว : งานสวัสดิการสังคม ฯ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน