โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
วันนี้เป็นการเรียนการสอนวันสุดท้ายของเทอมนี้…จะปิดเทอมแล้วค่ะ❤❤📣📣
โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ มุ่งเกี่ยวกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุคะ
———————————–
ภาพข่าว : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล