โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน คุณหมอจาก รพ.สต. หนองหัวฟาน มาให้ความรู้เรื่องผักผลไม้ ที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและวิธีใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะ