โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน วันนี้คุณหมอจาก รพสต.หนองหัวฟาน มาตรวจสุขภาพและให้ความรู้การดูแลร่างกาย การดูแลสุขภาพปากและฟันค่ะ