โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟานจัดกิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟานจัดกิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่