โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจัดกิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟานและร่วมรับมอบศาลาอเนกประสงค์พร้อม ม้านั่งหินอ่อน(ศาลา มหานาม) โดยคุณพ่อมงคล มหานามได้มอบให้กับเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน