โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานทำพิธีตักบาตร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานทำพิธีตักบาตเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานทำพิธีตักบาตเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีโดยมีผู้ปกครอง

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคณะครู ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป