ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมขังบ้านที่อยู่อาศัย

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมขังบ้านที่อยู่อาศัย สาเหตุจากฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมา
ภาพข่าวโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล