ขับเคลื่อนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางบ้านหนองหัวฟาน นางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประชุมขับเคลื่อนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ชุมชนหนองหัวฟาน
ภาพข่าว:สำนักปลัดฯเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน