๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรมวันสงกรานต์

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

โดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณี สงกรานต์ โดยการร่วมกันทำกิจกรรมในวันสงกานต์และร่วมกันแต่งชุดไทยย้อนยุคในวันสงกานต์โดยมีกิจกรรมอาทิเช่น

-กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
-กิจกรรมแข่งขันตำส้มตำลีลา
-กิจกรรมการแข่งขันสบ้า
-กิจกรรมการแข่งขันแตะปีบผู้สูงอายุ
-กิจกรรมการแข่งขันรำโทน
-กิจกรรมการร่วมกันกิ๋นเข่าค่ำ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีนี้ไว้ทางเทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกานต์แบบนี้ในทุกๆปี
วัน