ตามรอย แปลงเกษตรสาธิต ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ตามรอย แปลงเกษตรสาธิต ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
มาดูกันนะว่าต้นกล้างอกแล้วนะคะ ใช้เวลา 6 วัน 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🥰🥰🥰   
มาติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะ
———————————–
(🏠เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่แนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน🏡🏠)