กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริการประชาชน

วันที่18 มีนาคม 2565
กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำกิจกรรม
-ดำเนินการแก้ไขต่อสายไฟในโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
-ตัดกิ่งไม้ ถนนเทศบาล7 ทางไปวัดหนองหัวฟาน
-ตัดกิ่งไม้ ซอยแสนสุข
ซึ่งกองช่างได้ดำเนินการเรียบร้อบแล้ว
————————————————-
ภาพข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน