นายกเทศมนตรีพบประชาชนผ่านเสียงตามสาย วันที่ 25 มีนาคม 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.10 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้พบประชาชนผ่านเสียงตามสาย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อแจ้งข่าวสารดังนี้
1. สถานการณ์โควิด-19 ในเขตเทศบาล และการดำเนินการดูแลผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสียงภายในเขตเทศบาลร่วมกับ รพสต.
2. ข่าวสารเตือนภัยการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพ
3. การงดจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ ปี2565 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยจะมีการเปิดเรียนในเดือนพฤษภาคม 2565 ที่อาคารเรียนใหม่
5. กิจกรรมโครงการต่างๆ ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่
5.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสันติภาพ
5.2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์ ถนนเทศบาล 7
5.3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์ ถนนเทศบาล 3
5.4 โครงการรางระบายน้ำ ซอยหัวทะเล
5.5 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
5.6 โครงการก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
และสุดท้ายได้แจ้งให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในสถานการณ์นี้ขอให้รักษารสุขภาพ ให้มีความแข็งแรง
ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดี
———————————————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน