ล้างทำความตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประจำสัปดาห์ ทำให้ตลาดสดมีความสะอาดน่าจับจ่ายซือหาและปฏิบัติตามมาตรควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ตลาดสดมีความสะอาดปลอดภัยสำหรับผู้ค้าและผู้ซื้อ
——————————————-
ภาพข่าว : กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน