สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566