จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2566- รพ.สต.และอสม. ร่วมกันสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย