จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม2566-พิธีลงเสาเอกก่อสร้างศพด.เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน