จดหมายข่าวมีนาคม 2565-ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสำนักงานเทศบาล