จดหมายข่าวมีนาคม 2565-ธนาคารขยะชุมชนดอนม่วงรับฝากประจำเดือนมีนาคม 2565