จดหมายข่าวมีนาคม 2565- ประชุมสัญจรเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ โซน 2 จังหวัดนครราชสีมา