จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2565-ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการธนาคารขยะชุมชน