จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2565-การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี 2565