จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2564-รับใบประกาศประปาผ่านมาตรฐาน