จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2565-ดำเนินการซ่อมรางระบายน้ำ