จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2565-ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ ประจำปี 2565