จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2565-มอบรางวัล ผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก