จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน2566-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย