จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน2566-นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ