จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2565-ติดตั้งจุดทิ้งขยะอันตรายภายในชุมชน 10 จุด